თამარ ქებურია

About თამუნა ქებურია

თამუნა ქებურია 2016 წლიდან ისტორიის ფაკულტეტის დოქტორანტია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თამუნა მუშაობს EMC-ში, სადაც მისი საქმიანობა დაკავშირებულია სოციალური სამართლიანობის, შრომის, ინდუსტრიული პოლიტიკის და სამოქალაქო აქტივიზმის საკითხებზე კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვასა და განხორციელებასთან.

ექსტრაქტივიზმის პოლიტ-ეკონომიური განზომილება და მისი როლი კრიზისებისას

2020-04-25T12:50:11+00:00
ექსტრაქტივიზმის პოლიტ-ეკონომიური განზომილება და მისი როლი კრიზისებისას2020-04-25T12:50:11+00:00

ბრძოლა პანდემიასთან – თამუნა ქებურია

2020-04-25T12:50:32+00:00
ბრძოლა პანდემიასთან – თამუნა ქებურია2020-04-25T12:50:32+00:00

ემანსიპაცია შრომაში თუ შრომისგან? ნაწილი II

2020-04-25T12:51:07+00:00
ემანსიპაცია შრომაში თუ შრომისგან? ნაწილი II2020-04-25T12:51:07+00:00

ემანსიპაცია შრომაში თუ შრომისგან? ნაწილი I

2020-04-25T12:50:59+00:00
ემანსიპაცია შრომაში თუ შრომისგან? ნაწილი I2020-04-25T12:50:59+00:00

კონტაქტი

ელ.ფოსტა: platformage@gmail.com

info@platforma.ge