მარი გაბუნია

About მარი გაბუნია

მარი გაბუნია განათლების მკვლევარია. მოპოვებული აქვს მაგისტრის ხარისხი განათლების მეცნიერებებში, გლაზგოს უნივერსიტეტიდან

ონლაინ სწავლება – განათლების ახალი პარადიგმის ძიებაში

2020-05-01T17:26:14+00:00
ონლაინ სწავლება – განათლების ახალი პარადიგმის ძიებაში2020-05-01T17:26:14+00:00

პოლიტიკური და იდეოლოგიური სიცხადე, ზრდასრულთა არაფორმალური განათლება და NGO-იზაცია

2020-05-01T21:08:52+00:00
პოლიტიკური და იდეოლოგიური სიცხადე, ზრდასრულთა არაფორმალური განათლება და NGO-იზაცია2020-05-01T21:08:52+00:00

კონტაქტი

ელ.ფოსტა: platformage@gmail.com

info@platforma.ge