ციფრული კურსები

სადისკუსიო პლატფორმა

კვლევის ანგარიშები

ანალიტიკა

მულტიმედია

სიახლეები

უთანასწორობა – YSI

უთანასწორობა – YSI

Platforma.ge გთავაზობთ ახალგაზრდა მკვლევართა ასოციაციის (Young Scholar Initiative)-ის მიერ...

CRRC: ცვლილებათა ათწლეული

CRRC: ცვლილებათა ათწლეული

2020 წლის 30 იანვარს ,,კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა” (CRRC)...

პანკისელი ახალგაზრდების მანიფესტი – ჩვენ კოლექტიურად წართმეული გვაქვს საკუთარი სიმართლის დადგენის შესაძლებლობა.

პანკისელი ახალგაზრდების მანიფესტი – ჩვენ კოლექტიურად წართმეული გვაქვს საკუთარი სიმართლის დადგენის შესაძლებლობა.

პანკისელი ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი განცხადებას ავრცელებს, თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეზე...

უსახლკარობა სახელმწიფოს მხრიდან არაღიარებული პრობლემაა. სახელმწიფოს არ გააჩნია სტატისტიკა უსახლკაროთა რაოდენობაზე ქვეყანაში.

 

რეპორტაჟი

სოციოლოგიური კვლევები

Platforma.ge-ზე შესაძლებელია გაეცნოთ სხვადასხვა თემატიკაზე ჩატარებული კვლევის ანგარიშებს. 

ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ სოციალურ თემებზე ჩატარებული სანდო და ვალიდური კვლევების გაშუქებას. 

ასევე, Platforma.ge-ზე განთავსებულია სასკოლო და უმაღლესი განათლების მიმართულებით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო კვლევების ანგარიშები, როგორებიცაა PISA, PIRLS, TIMSS და სხვა.

ღირებულებების კვლევა

90%

განათლების საერთაშორისო კვლევები

75%

შრომითი უფლებების კვლევა მომსახურების სექტორში

92%

სხვა სოციოლოგიური კვლევები

55%

ადამიანის უფლებები: კრიტიკული პერსპექტივები

კურსის მიზანია დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია ადამიანის უფლებების კონცეფციის ფილოსოფიური საფუძვლების, ისტორიული განვითარებისა და ფორმაციების და თანამედროვეობაში მისი არსისა და მნიშვნელობის შესახებ. კურსის ფარგლებში საუბარი იქნება ადამიანის უფლებების რელატიურობისა და უნივერსალურობის კონცეფციებზე, სხვადასხვა პერსპექტივიდან კონცეფციის კრიტიკაზე და კონცეფციის გამოწვევებზე თანამედროვე ეპოქაში.

კურსის მონაცემები

კურსზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს ციფრულად, ვებ-გვერდის საშუალებით

რეგისტრირებული აპლიკანტი
რეგისტრირებული სტუდენტები
ჩართული უნივერსიტეტები
ლექციების რაოდენობა

პარტნიორი უნივერსიტეტები

შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი