კვამე ენტონი აპია – თარგმანი
გაეცანით კვამე ანტონი აპიას ტექსტს ,,პოსტკოლონიურობა და პოსტმოდერნულობა”
კობო აბე – თარგმანი

გაეცანით კობო აბეს ტექსტის ,,მაღრიბი და მაშრიყი – ორი კულტურის შეყრა” თარგმანს.

ბელ ჰუკსი – თარგმანი

გაეცანით ბელ ჰუკსის ტექსტის ,,თეორია, როგორც განმათავისუფლეებელი პრაქტიკა” თარგმანს

ონლაინ კურსი:
პოსტკოლონიური
ლიტერატურა

აღნიშნული კურსი მოიცავს ლექციებს პოსტკოლონიური ლიტერატურის შესახებ. პოსტკოლონიური ლიტერატურა იძლევა საშუალებას, გაანალიზდეს კოლონიზატორი მხარის ბატონობისა და კოლონიზებული მხარის დაქვემდებარების მექანიზმები, სადაც დომინანტისა და დაქვემდებარებულის ურთიერთობები მიმდინარეობს არა მხოლოდ პოლიტიკურ ან სამხედრო სივრცეში, არამედ კულტურის, იდეოლოგიის, დისკურსების დონეზე. ლექციებში ასევე საუბარია პოსტკოლონიურ კვლევებზე, რომელსაც საფუძველი 1980-იან წლებში ჩაეყარა და მას შემდეგ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჰუმანიტარულ თუ სოციალურ მეცნიერებებში მნიშვნელოვანი პოზიცია დაიკავა.

ნახვა

სტატია – ნეოლიბერალური გლობალიზაცია – გამოწვევები მშრომელთა მოძრაობისთვის

,,შედეგად ვიღებთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც, ეკონომისტი გარი გარეფის სიტყვებით რომ ვთქვათ, – “გლობალური ეკონომიკა მზარდად თავმოყრილია სათავეში და ფრაგმენტირებული ქვედა დონეზე – როგორც ქვეყნების, ისე ფირმების დონეზე”

ლექციები

საინიციატივო ჯგუფი PLATFORMA.GE, The School of Life-თან ერთად, მოამზადებს სხვადასხვა ტიპის ვიდეო-ჩანაწერებს სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თემატიკებზე.