fbpx

🔵პროექტი, სადისკუსიო პლატფორმის გარდა, ითვალისწინებს სოციალური საკითხების გარშემო სხვადასხვა პერსპექტივების, მოსაზრებების არტიკულირებას და მათ პერიოდულ გამოცემაში გადატანას.

🔵ჟურნალის პირველი ნომერი 2019 წლის შემოდგომაზე გამოვა.

🔵 პროექტის მხარდამჭერია ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

კურსი: კეთილდღეობის პოლიტიკა

კურსზე რეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა

კურსზე რეგისტრირებული სტუდენტების რაოდენობა

ჩართული უნივერსიტეტების რაოდენობა
განათლება
ჯანდაცვა